Resource title

Hoshin Kanri - Policy Deployment (Organisatorisk Viljeinriktning)

Resource image

image for OpenScout resource :: Hoshin Kanri - Policy Deployment (Organisatorisk Viljeinriktning)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Hosrin Kanri - Policyuteveckling. En systematisk strategisk planeringsmetod för definitionen av viktiga enhetsmålsättningar på lång sikt. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_hoshin_kanri_policy_deployment_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage