Resource title

Whole Brain Model (Helhetssyn på Hjärnan och Tänkandet) (Herrmann) (HBDI) (Herrmann)

Resource image

image for OpenScout resource :: Whole Brain Model (Helhetssyn på Hjärnan och Tänkandet) (Herrmann) (HBDI) (Herrmann)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Helhetstänkande kring hjärnan (Herrmann). Analysera personliga och organisatoriska tankepreferenser. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_herrmann_whole_brain_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage