Resource title

Attribution Theory (Attributionsteori) (Heider)

Resource image

image for OpenScout resource :: Attribution Theory (Attributionsteori) (Heider)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Attributionsteori (Heider). Hur personer gör orsaksmässiga förklaringar. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_heider_attribution_theory_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage