Resource title

Human Capital Index HCI (Human Kapital Index HKI) (Watson Wyatt)

Resource image

image for OpenScout resource :: Human Capital Index HCI (Human Kapital Index HKI) (Watson Wyatt)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Humankapital index (Watson Wyatt). Beräkning av korrelationen mellan humankapitalet och aktieägarvärdet. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_hci_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage