Resource title

Modellen om Personlig Makt (Janet O. Hagberg)

Resource image

image for OpenScout resource :: Modellen om Personlig Makt (Janet O. Hagberg)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Hagberg Model of Personal Power. Sex skeden av makt och ledarskap. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_hagberg_model_of_personal_power_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage