Resource title

Parenting Styles (Koncernledningsledningsstilar) (Goold & Campbell)

Resource image

image for OpenScout resource :: Parenting Styles (Koncernledningsledningsstilar) (Goold & Campbell)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Moderbolagstyper (Goold & Campbell). Koncernledningsstabens roll i ett Strategiperspektiv. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_goold_parenting_styles_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage