Resource title

Emotional Intelligence (Känslans Intelligens och Emotionell Intelligens) (Goleman)

Resource image

image for OpenScout resource :: Emotional Intelligence (Känslans Intelligens och Emotionell Intelligens) (Goleman)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Emotionell Intelligens EI (Goleman). Icke-kognitiva (Icke-kunskapsmässiga) aspekter på intelligens. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_goleman_emotional_intelligence_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage