Resource title

Bases (Five) of Social Power (Grundval för makt och inflytande)

Resource image

image for OpenScout resource :: Bases (Five) of Social Power (Grundval för makt och inflytande)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Grunder till Makt Raven. Identifiera källor till makt(inflytande). - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_french_raven_bases_social_power_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage