Resource title

Fair Value accounting (Skäligt Marknadsvärde)

Resource image

image for OpenScout resource :: Fair Value accounting (Skäligt Marknadsvärde)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Skäligt marknadsvärde. Förklaring till Fair Value accounting/skälig marknadsprisberäkning. Definition, relevans och mätning. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_fairvalue_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage