Resource title

Economic Value Added EVA (Ekonomiskt Mervärde) (EVA)

Resource image

image for OpenScout resource :: Economic Value Added EVA (Ekonomiskt Mervärde) (EVA)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Ekonomiskt mervärde (EVA). Beräkning av det verkliga ekonomiska resultatet hos ett företaget. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_eva_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage