Resource title

"Deming Cycle (Demings Cykler) (PDSA)"

Resource image

image for OpenScout resource :: "Deming Cycle (Demings Cykler) (PDSA)"

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Demings cykel (PDSA=Plan Do Study-Check Act). Ständig kvalitetsförbättring. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_demingcycle_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage