Resource title

Kultur maskinskriver (Deal Kennedy)

Resource image

image for OpenScout resource :: Kultur maskinskriver (Deal Kennedy)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Företagskulturer (Deal Kennedy). Att skilja på fyra generella typer av företagskultur. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_deal_kennedy_culture_types_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage