Resource title

"Crisis Management (Krishantering)"

Resource image

image for OpenScout resource :: "Crisis Management (Krishantering)"

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Krisledning. Ger de rätta svaren i det fall att ett betydande affärsavbrott inträffar. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_crisis_management_advice_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage