Resource title

Corporate Reputation Qutotient (Företagets Anseende Kvot)

Resource image

image for OpenScout resource :: Corporate Reputation Qutotient (Företagets Anseende Kvot)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Företagets anseendekvot Fornbrun. Att mäta ett företags- anseende, genom att fånga uppfattningar hos grupper av nyckelpersoner. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_corporate_reputation_quotient_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage