Resource title

"Core Competence (Kärnkompetens) (Hamel Prahalad)"

Resource image

image for OpenScout resource :: "Core Competence (Kärnkompetens) (Hamel Prahalad)"

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Kärnkompetens (Hamel Prahalad). En strategi som har vyn inifrån och ut. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_corecompetence_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage