Resource title

"Contingency Theory (Teorin om ett situationellt synsätt)"

Resource image

image for OpenScout resource :: "Contingency Theory (Teorin om ett situationellt synsätt)"

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Beslutsfattande, organisationens och ledarskapets påverkan av inre och yttre faktorer. Den optimala organisations-/ledarskaps-/beslutsfattandestilen är beroende (kontingent) på olika interna och yttre begränsande (faktorer). - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_contingency_theory_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage