Resource title

Coaching (Coachande, Coachning, Coach, Rådgivare)

Resource image

image for OpenScout resource :: Coaching (Coachande, Coachning, Coach, Rådgivare)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Coaching Leda. Agerandet som ger vägledning för en individ till nytt lärande inom definierade tidsramar. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_coaching_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage