Resource title

Capability Maturity Model) CMM (Kapacitetsmognadsmodell) (CMM)

Resource image

image for OpenScout resource :: Capability Maturity Model) CMM (Kapacitetsmognadsmodell) (CMM)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Systemutvecklingsmodell (CMM). Fem mognadsnivåer eller steg, för att leda de organisatoriska processerna. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_cmm_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage