Resource title

CAPM - Capital Asset Pricing Model CAPM (Värderingsmodell för Värdepapper) (Sharpe)

Resource image

image for OpenScout resource :: CAPM - Capital Asset Pricing Model CAPM (Värderingsmodell för Värdepapper) (Sharpe)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Prissättningsmodell (CAPM - Capital Asset Pricing Model). Värdera aktier, värdepapper, derivata och/eller tillgångar, i relation till risk och förväntad avkastning. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_capm_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage