Resource title

CAGR (CAGR (Compound Annual Growth Rate) (Genomsnittlig årlig tillväxttakt))

Resource image

image for OpenScout resource :: CAGR (CAGR (Compound Annual Growth Rate) (Genomsnittlig årlig tillväxttakt))

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Tillväxttakt (CAGR=Compound Annual Growth Rate). Beräkna tillväxttakten av en investering över en viss tidsperiod. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_cagr_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage