Resource title

Resource image

image for OpenScout resource ::

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av 4 Dimensioner av relationer på arbetet (Butler and Waldroop). Influence=Inflytande på, Interpersonal Facilitation=Lagspela, Relational Creativity =Relationskreativitet och Team Leadership=Lagledarskap. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_butler_4_dimensions_relational_work_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage