Resource title

Business Intelligence BI (Business Intelligens/Affärsinformation)

Resource image

image for OpenScout resource :: Business Intelligence BI (Business Intelligens/Affärsinformation)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av BI Business Intelligence. Att åstadkomma bättre affärsbeslut genom att använda sig av information vid rätt tid och säkerställd. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_business_intelligence_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage