Resource title

Break-even Point (Jämvikts- brytpunktsanalys) och jämvikt analys

Resource image

image for OpenScout resource :: Break-even Point (Jämvikts- brytpunktsanalys) och jämvikt analys

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Brytpunkt- och jämviktanalys. En beräkning av s.k. nollpunkten (break-even point) där vinsterna är lika med förlusterna. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_break-even_point_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage