Resource title

Business Process Reengineering (Radikalt förnya och ändra organisatoriska processer) (Hammer Champy)

Resource image

image for OpenScout resource :: Business Process Reengineering (Radikalt förnya och ändra organisatoriska processer) (Hammer Champy)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Business Process Reengineering (BPR). Grundlig omprövning och radikalt omforma organisatoriska processer. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_bpr_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage