Resource title

OODA Loop (OODA Loopen Informationstrategikoncept) (John Boyd)

Resource image

image for OpenScout resource :: OODA Loop (OODA Loopen Informationstrategikoncept) (John Boyd)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av OODA Loop (John Boyd). Observera, orientera, definiera (avgöra) och agera. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_boyd_ooda_loop_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage