Resource title

Managerial Grid (Ledarskapsstilsmatris) (Blake and Mouton)

Resource image

image for OpenScout resource :: Managerial Grid (Ledarskapsstilsmatris) (Blake and Mouton)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Managerial Grid (Blake, Mouton). Identifierar fem olika ledarskapsstilar som baseras på den vikt som läggs till personal och för produktion. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_blake_mouton_managerial_grid_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage