Resource title

Belbin Team Roles

Resource image

image for OpenScout resource :: Belbin Team Roles

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Belbin Teamroller. Analysera beteenden hos medlemmarna i en grupp. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_belbin_team_roles_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage