Resource title

BCG Matrix (BCG Matrisen)

Resource image

image for OpenScout resource :: BCG Matrix (BCG Matrisen)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av BCG-matrisen. Portföljhantering som baseras på marknadsandel och marknadstillväxt. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_bcgmatrix_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage