Resource title

"DICE Framework (DICE Ramverket) (BCG)"

Resource image

image for OpenScout resource :: "DICE Framework (DICE Ramverket) (BCG)"

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av DICE Ramverket (BCG). Räknar ut huruvida förändringsprojekt kommer att flyga, överleva eller att dö ut. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_bcg_dice_framework_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage