Resource title

EPIC ADVISERS (LEDARSKAPSMODELL) (BANHEGYI) (Banhegyi)

Resource image

image for OpenScout resource :: EPIC ADVISERS (LEDARSKAPSMODELL) (BANHEGYI) (Banhegyi)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Ledarskapsmodell EPIC ADVISERS (Banhegyi). En afrikansk ledarskapsmodell som baseras på attributionsteorin om egenskaper och iakttagelseförmåga. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_banhegyi_epic_advisers_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage