Resource title

Brand Personality Dimensions (Varumärkets Personlighetsdimensioner) (Aaker)

Resource image

image for OpenScout resource :: Brand Personality Dimensions (Varumärkets Personlighetsdimensioner) (Aaker)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av Varumärkespersonlighets dimensioner (Aaker). Beskriva och mäta "personligheten" hos ett varumärke. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_aaker_brand_personality_framework_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage