Resource title

PEST Analysis (PEST analys)

Resource image

image for OpenScout resource :: PEST Analysis (PEST analys)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av PEST Analys. Att avläsa den yttre makromiljön som ett företag opererar i. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_PEST_analysis_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage