Resource title

7-S Framework (7-S Ramverket McKinsey) (McKinsey)

Resource image

image for OpenScout resource :: 7-S Framework (7-S Ramverket McKinsey) (McKinsey)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av 7S Ramverket (McKinsey). 7 faktorer för att organisera ett företag utifrån ett holistiskt och effektfullt sätt. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_7S_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage