Resource title

3C Model (3C Modellen) (Ohmae)modell (Ohmae)

Resource image

image for OpenScout resource :: 3C Model (3C Modellen) (Ohmae)modell (Ohmae)

Resource description

Summering, forum, tips och en fullstöndig förklaring av 3C's modellen (Ohmae). Tre nyckelfaktorer som skapar en lyckad affärsstrategi. - 12manage

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/methods_3C's_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage