Resource title

Kunskap och Immateriella Tillgångar. Metoder, modeller och teorier

Resource image

image for OpenScout resource :: Kunskap och Immateriella Tillgångar. Metoder, modeller och teorier

Resource description

Summeringar, forum, tips och fullständiga förklaringar av Ledning av Kunskap och Immateriella Tillgångar. Metoder, Modeller och Teorier. Inkulderar faq, aktiviteter, utbildningsprogram och intressegrupper - 12manage.

Resource author

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

sv

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.12manage.com/i_ki_sv.html

Resource license

Copyright 2011 12manage