Resource title

Iværksættelse af kommunikation - Patientfigurer i hospitalets strategiske kommunikation

Resource image

image for OpenScout resource :: Iværksættelse af kommunikation - Patientfigurer i hospitalets strategiske kommunikation

Resource description

Denne ph.d. afhandling handler om hospitalsvæsnets arbejde med strategisk kommunikation.Gennem det seneste årti er kommunikation blevet et strategisk indsatsområdepå danske hospitaler. Her er kommunikation omdrejningspunkt i visioner, politikker,planer og daglige arbejdspraksisser. Hospitalerne laver kommunikationsstrategierog opbygger kommunikationsafdelinger, som skal bidrage til en bedre kommunikationmed patienter – ikke bare i mødet mellem læge og patient i klinikken – men i denorganisatoriske helhed. I afhandlingen beskriver jeg indledningsvist denne udviklingsom en kommunikationsliggørelse af hospitalet. Den strategiske kobling mellemkommunikation og patient gør kommunikation til en organisatorisk opgave. Jeg undersøger,hvordan denne udvikling forandrer forståelser af patienten og griber ind ihospitalets organisatoriske orden.Afhandlingens hovedspørgsmål er, hvordan hospitalet iværksætter og håndtererkommunikation med patienter som organisatorisk opgave. Interessen for organiseringaf kommunikation og patientrelationer placerer sig i et interdisciplinært spændingsfeltmellem forskellige forskningsområder: I sundhedskommunikationsforskningen seskommunikation som et effektivt middel til at opnå sundhedsfaglige mål. Andre tilgrænsendeforskningsområder beskæftiger sig med kommunikation i konkrete mødermellem sundhedsprofessionelle og patienten. Desuden findes der en række institutionellestudier af strategisk kommunikation som hospitalers omdømmearbejde. Fokus idenne afhandling placerer sig mellem disse forskningsområder. Min analytiske interesseretter sig mod hidtil uudforskede aspekter af, hvordan patienten placeres i denstrategiske kommunikation. Studiet undersøger ikke, hvordan den strategiske kommunikationmodtages af patienter eller fungerer som omdømmehåndtering. Denne281afhandling er derimod en undersøgelse af, hvordan strategisk kommunikation medpatienter sættes i værk og håndteres i hospitalsorganisationen.

Resource author

Anja Svejgaard Pors

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8447

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.