Resource title

Det Skapende Menneske - Anthropos Ergazesthai

Resource image

image for OpenScout resource :: Det Skapende Menneske - Anthropos Ergazesthai

Resource description

Foreliggende dr. Philos avhandling i filosofi er skrevet som en del av et større ogflerårig strategisk instituttprogram, Mennesket, nettverket og stedetsbetydning for innovasjon, ved Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU).Programmet er hovedsaklig blitt finansiert av Norges Forskningsråd, men medtilskudd både fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Innovasjon Norge iregionen, samt av interne midler fra forskningsinstituttet selv.Mange år som arbeidslivsforsker førte meg til en erkjennelse om at mennesketmå forstås som genuint skapende, som det Skapende Mennesket - AnthroposErgazesthai. Derved måtte det skapendes ontologi, Geneseins ontologi , utlegges,og mest av alt for at vi alle i det skapende, som skapende og ved det skapte selv,skal kunne forstå oss på det å være menneske, som Et Godt Menneske.Det å gjøre det gode for det godes skyld, er det viktigste prosjekt av alle, fordivi alle som mennesker ved og i de liv vi lever og beslutter å leve, ubønnhørlig ogumettelig har å være. Det forplikter oss til en ubetinget gjestfri omsorg og etgrenseløst ansvar for oss selv, for ethvert menneske og for all verden.Geneseins ontologi handler om de grunnleggende eksistensielle, strukturer ogbetingelser for denne helheten; det skapende - de(n) skapende - det skapte, oghvordan denne på det ontiske plan for vår tilværelse, idealtypisk sett åpner ellerlukker for en slik ubetinget gjestfri omsorg og et slikt grenseløst ansvar for vårselv-i-verk-sett-else og verdens-i-verk-sett-else.Men Geneseins ontologi avdekker også når, hvorfor og hvordan de ontiskebetingelser for vårt selv-nær-vær og til-stede-vær, ekskluderer oss fra ellerinviterer oss til å overgå oss selv i mesterskapet, som en alltid alleredeuavsluttet utopi, - til nettopp å kunne være det ALDRI, som vi alle er.

Resource author

Niels Arvid Sletterød

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

nor

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8441

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.