Resource title

Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter - En skatteretlig analyse af SEL §§ 11, 11B og 11C

Resource image

image for OpenScout resource :: Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter - En skatteretlig analyse af SEL §§ 11, 11B og 11C

Resource description

Emnet for denne afhandling er rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskattelovens §§ 11, 11Bog 11C.Selskabets valg af finansiering består grundlæggende af et valg mellem egenkapital og fremmedkapital(gæld). Valget herimellem påvirker indkomstopgørelsen forskelligt. Ved gældsfinansiering flyttesbeskatningen fra selskabsniveau til investorniveau, hvorved selskabsbeskatningen kontra investorbeskatningener afgørende for de skattemæssige incitamenter ved valget mellem egen- og fremmedkapital.En lavere beskatning af investor, eksempelvis ved en ikke-hjemmehørende investor, skaberincitament til en højere gældsandel på selskabsniveau, hvorved at indkomst flyttes til beskatningudenfor Danmark.1251 Rentefradragsbegrænsningsreglerne i SEL §§ 11, 11B og 11C skal hindre ensådan udflytning af skattetilsvar i specifikke situationer.

Resource author

Michael Tell

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8427

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.