Resource title

Effekter & virkningsgrader af markedsføring - Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen

Resource image

image for OpenScout resource :: Effekter & virkningsgrader af markedsføring - Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen

Resource description

Vores fokus med denne analyse har været at beskrive virkningsgraden af markedsføringsindsatsen i detailhandlen, primært tilbudsaviserne, ved at se på konverteringerne fra kendskab til køb. Institut for Produktion og Erhvervøkonomi (PEØ) har siden 2005 gennemført konferrencer og analyser om virkningsgrader og effekt af marketing. Da vi simultant har konstateret en nærmest eksplosiv vækst i marketingindsatsen, er vores interesse for en nærmere undersøgelse blever skærpet. Dette er interessent i relation til netop effekt og virkningsgrader, da netop dagligvarehandlen udgør ca. 15 % af privatforbruget og dermed fylder meget i vores hverdag. Der er i de seneste år gennemført en lang række analyser og undersøgelser, der enten taler for eller imod anvendelse af tilbudsaviser. Senest har regeringen indført en ny afgift på tilbudsaviser, der træder i kraft i 2013, og i regeringsgrundlaget står der, at man ønsker at indføre en ”Ja Tak” ordning til afløsning af den nuværende ”Nej Tak” ordning. Den grafiske branche har gennemføret en række analyser, forskellige reklame- og medie-bureauer har produceret en del analyser, distributørerne (Post Danmark og Forbruger Kontakt) har her i efteråret gennemført en fælles analyse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ligeledes gennemføret en omfattende analyse om dagligvaremarkedet i sommeren 2011.Vi har ingen interesser eller politiske tilknytninger i relation til branchen eller dens organisationer. Vi ønsker udelukkende at forholde os til økonomisk relaterede observationer, effekten og sammenhængen mellem disse elementer. Altså virkningsgraden af reklamen. Vi vil med denne økonomiske analyse forsøge at forholde os til virkningsgraden af marketingindsatsen i detailhandlen gennem de seneste 5 år. Siden John Wanamaker i tidernes morgen udtalte; "I know half of my advertising is wasted. I just don’t know which half” har der været fokus på virkningsgraden af markedsføring. Særligt har der i de seneste år været et stigende ønske om at se på effekten af marketingindsatsen.

Resource author

Per Østergaard Jacobsen, Claus Varnes

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8424

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.