Resource title

CSR som noget særligt - Et casestudie om styring og meningsskabelse i relation til CSR ud fra en intern optik

Resource image

image for OpenScout resource :: CSR som noget særligt - Et casestudie om styring og meningsskabelse i relation til CSR ud fra en intern optik

Resource description

Ph.d.-afhandlingen undersøger betydningen af ledelsens styringsform i forhold til medarbejdernes meningsskabelse omkring CSR. Herunder hvorvidt CSR som koncept påvirker medarbejderes forventninger til ledelsens styringsform og sensegiving, og i givet fald hvordan. Ligeledes hvilke virksomhedsinterne processer der viser sig at have indflydelse på ledelsens styringsform og medarbejdernes meningsskabelsesproces i relation til CSR. Afhandlingen er baseret på et longitudinelt studie i VELUX hovedkontor i Hørsholm, Danmark, i forhold til implementeringen af Sustainable Living, som er det overordnede mål for VELUX’ arbejde med bæredygtighed såvel internt som eksternt. Data er indhentet med to års interval i henholdsvis 2008 og 2010 og er baseret på 70 interviews med medarbejdere, mellemledere og ledelse i 2008 og 2010 samt observationsstudier i sammenlagt 2½ år. Sideløbende med disse undersøgelser har jeg deltaget i seminarer, projekter & møder, fulgt presseomtale om CSR i VELUX og undersøgt interne dokumenter med relation til CSR området.

Resource author

Carina Christine Skovmøller

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8421

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.