Resource title

Produktivitet, vækst og velfærd - Industrirådet og efterkrigstidens Danmark 1945 - 1958

Resource image

image for OpenScout resource :: Produktivitet, vækst og velfærd - Industrirådet og efterkrigstidens Danmark 1945 - 1958

Resource description

Velfærdsstaten befinder sig i et vadested. Befolkningen bliver ældre, ogfinansieringsgrundlaget skrumper. Det giver grundlag for diskussioner om,hvorvidt kursen skal justeres eller lægges radikalt om, og hvordan forholdet skalvære mellem rettigheder og pligter i fremtiden.I de aktuelle diskussioner om den danske velfærdsstats fremtid er det ettilbagevendende spørgsmål, hvordan den danske velfærdsstatsmodel er opstået, oghvad der egentlig er dens centrale bestanddele. Den danske velfærdsstats rødderkan naturligvis trækkes langt tilbage, men der er efterhånden enighed om, at deførste årtier efter befrielsen står som helt centrale i forhold til den moderne danskevelfærdsstats historie. I perioden fra 1945 til slutningen af 1950’erne blev en rækkevæsentlige forudsætninger således skabt for, at den moderne velfærdsstat kunnerealiseres i 1960’erne og 1970’erne, hvor omfattende velfærdsreformer blevgennemført og en stor offentlig sektor etableredes.

Resource author

Morten Lind Larsen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8399

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.