Resource title

Følelse og sprog - Etablering af en ekspressiv kategori, eksemplificeret på russisk

Resource image

image for OpenScout resource :: Følelse og sprog - Etablering af en ekspressiv kategori, eksemplificeret på russisk

Resource description

Afhandling placerer sig i forlængelse af forskningen på området følelse og sprog. Det undersøges,hvordan følelser udtrykkes af den talende og vækkes hos andre gennem sproglige midler.Antagelsen er, at der kan identificeres fællestræk, som udgør et særligt lingvistisk system forfølelsers interaktion med sproget. Systemet forsøges afdækket inden for det moderne russiske sprogog beskrevet som en ekspressiv kategori.Følelser, herunder behov og motiver, driver menneskers handlinger, herunder også deressproghandlinger. Følelser ligger ikke kun bag ved og under sproget, men kommer ofte også op tiloverfladen og bliver synlige i form af lingvistiske udtryk. Følelser er ikke kun private, men de er etsocialt fænomen; de er integreret i sproget og spiller en rolle i dialog. Det er følelsers funktion isproget, der undersøges i denne afhandling.

Resource author

Ivan Häuser

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8375

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.