Resource title

Værdifuld arkitektur - Et eksplorativt studie af bygningers rolle i virksomheders værdiskabelse

Resource image

image for OpenScout resource :: Værdifuld arkitektur - Et eksplorativt studie af bygningers rolle i virksomheders værdiskabelse

Resource description

Denne afhandling er et eksplorativt studie af relokationen af en større danskmedievirksomhed fra en gammel kontorbygning til et nyt, skræddersyethoveddomicil. Afhandlingen studerer, hvordan medarbejderne og deres gæsterbruger bygningen, og der foreslås på den baggrund en mulig måde, hvorpåbygningers rolle i virksomheders værdiskabelser kan forstås og forklares.

Resource author

Rune Thorbjørn Clausen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8358

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.