Resource title

Den nye mulighed - Social innovation i en forretningsmæssig kontekst

Resource image

image for OpenScout resource :: Den nye mulighed - Social innovation i en forretningsmæssig kontekst

Resource description

Hvilken funktion og rolle har ledelse for CSI?Med afsæt i ovenstående forskningsspørgsmål rapporterer denne afhandling fra et 3-årigtaktionsforskningsprojekt med et forandringsintenderende sigte inden for forskningsfeltetsocial innovation. Afhandlingen placerer sig i forlængelse af ovenstående interesse ogudfolder social innovation i relation til ledelse i en forretningsmæssig kontekst – etforskningsområde, der internationalt også kaldes Corporate Social Innovation (CSI),(Kanter1999, Jupp 2002).

Resource author

Thomas Stengade Sønderskov

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8329

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.