Resource title

Hvorfor fortsætter fusionsbølgen udover ”the tipping point”? - en empirisk analyse af information og kognitioner om fusioner

Resource image

image for OpenScout resource :: Hvorfor fortsætter fusionsbølgen udover ”the tipping point”? - en empirisk analyse af information og kognitioner om fusioner

Resource description

Afhandlingen er skrevet indenfor paradigmet Pragmatismen48. Afhandlingens opbygning afspejlerdette valg, og derfor består afhandlingen af sæt af videnskabelige erkendelsesrunder jf. Peirce (1901og 1903). En videnskabelig erkendelsesrunde består af faserne: Abduktion, Deduktion, Induktionsamt Verifikation eller falsifikation af Abduktionens hypotese. Afhandlingen har to videnskabeligeerkendelsesrunder.Det overraskende forhold, der igangsætter afhandlingen, er en forskningsmæssig undren49 over,hvorfor der er så mange fusioner, hvis de ikke performer? Denne undren kvalificeres i søgningen affor-forståelse af problematikken via fusionsbølgeteori, konformitets-teori, herding-teori samt videnom informations læringsværdi, således at den undren, den anomali, der søges en forklaring på lyder:Hvorfor fortsætter fusionsbølgen udover ”the tipping point”?....

Resource author

Jane Thostrup Jagd

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8322

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.