Resource title

Økonomisk vækst på landet

Resource image

image for OpenScout resource :: Økonomisk vækst på landet

Resource description

I vort forskningsprojekt ”Økonomisk vækst på landet” stod i indledningen til ansøgningen: ”I 2007 forventes verdens bybefolkning for første gang i verdenshistorien at blive større end landbefolkningen (UN-HABITAT, juli 2006). Også i Danmark har der i de sidste 10-15 år været en betydelig tilflyt-ning til landets største byer og til områder inden for pendlingsafstand af disse byer, mens folketal-let i mange landkommuner er stagneret eller gået ned.” Denne udvikling er fortsat, men hvad betyder det for den økonomiske vækst på landet?

Resource author

Lise Lyck

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8313

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.