Resource title

Anvendelsen af optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber i perioden 1995-2006

Resource image

image for OpenScout resource :: Anvendelsen af optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber i perioden 1995-2006

Resource description

Rapporten er udarbejdet for Økonomi- og Erhvervsministeriet ; Formålet med denne rapport er at give en overordnet beskrivelse af anvendelsen af optionsaflønningi danske børsnoterede selskaber med fokus på udviklingen over tid frem til og med 2006, dvs.rapporten vil indeholde helt nye resultater i forhold til tidligere undersøgelser. Tilsvarende vilrapporten også indeholde en beskrivelse af, hvad der karakteriserer den optionsaflønning, der senester blevet tildelt.Rapporten vil dermed primært være ”afrapporterende” og vil ikke indeholde fortolkninger ellerdiskussioner af disse resultater. I stedet vil rapporten, for de særligt interesserede, i flere tilfældeindeholde referencer til artikler, hvor sådanne diskussioner tidligere er foretaget og/eller, hvor depræsenterede resultater er behandlet mere detaljeret.

Resource author

Ken L. Bechmann

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8282

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.