Resource title

Kommissionsgenbrug - Imellem nyt og gammelt

Resource image

image for OpenScout resource :: Kommissionsgenbrug - Imellem nyt og gammelt

Resource description

Formålet med denne rapport er at afdække markedet for kommissionsgenbrugstøj iKøbenhavn. Gennem en række kvalitative interview med forretningsindehavere ogobservationer i kommissionsgenbrugsforretninger, forsøger vi at karakteriserekommissionsgenbrugstøjforretningerne, deres forhold til henholdsvisgenbrugsforretninger og førstehånds tøjforretninger samt deres indbyrdes placeringer.

Resource author

Lise Skov, Frederik Larsen, Sarah Nette

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8280

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.