Resource title

Samtalekunst og ledelsesdisciplin - En analyse af coachingsdiskursens genealogi og governmentality

Resource image

image for OpenScout resource :: Samtalekunst og ledelsesdisciplin - En analyse af coachingsdiskursens genealogi og governmentality

Resource description

Formålet med denne afhandling er at undersøge coachingdiskursens genealogi og ”governmentality”, dvs. denshistoriske formationer og normative basis som ledelsesmodel og praksisregime. Problemfeltet formuleres igennem detsåkaldte ”symmetriproblem”. Den væsentligste udfordring heri er spørgsmålet om, hvordan en coach kan bistå etandet menneske med at åbne sig for og vende sig imod det, der er væsentligt for den enkelte selv, og det fællesskab,han eller hun definerer sig i forhold til. I det perspektiv er symmetriproblemets analysestrategiske funktion at være samlebetegnelsefor tre ”problematiseringslinjer” i coachingdiskursens genealogi og governmentality, der konstituerer sigigennem diskursive strategier for: 1) Ledelse, 2) erkendelse og 3) subjektivitet. Ud fra det perspektiv besvarer afhandlingenfølgende research question:Hvordan problematiseres, idealiseres og tilegnes coaching som samtalekunst og ledelsesdisciplin på baggrund af symmetriproblemet?Afhandlingens formål og problemfelt vil i det følgende blive udfoldet i en mere generel indledning ud fra fem overskrifter:1) Motivation af problemfeltets tilblivelse, aktualitet og relevans; 2) analysestrategisk greb; 3) genstandsfelt; 4) erkendelsesinteresserog forskningsbidrag, samt 5) analysestrategiens disposition og empiriske design.

Resource author

Tobias Dam Hede

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8279

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.