Resource title

Det udspændte offentlige lederskab - Hvor svært kan det være?

Resource image

image for OpenScout resource :: Det udspændte offentlige lederskab - Hvor svært kan det være?

Resource description

Der synes at være en tendens mod at beskrive offentligt lederskab som udspændt mellemforskellige hensyn. I ledelsesteori vinder ord som dilemmaledelse og paradoksledelse terræn.Det er stærke ord. Ord, som beskriver konflikter i mennesker og i grupper, modsætningerog sågar logisk umulighed. Samtidig har der siden 1990’erne været en tendensmod at løse lederskabets udfordringer med kompetenceudvikling, med inspiration fraHuman Ressource Management.I samme tråd peger ledelseslitteratur, debatfora og mange ledere selv på nødvendighedeni at ruste fremtidens offentlige ledere; så den enkelte leder kan navigere under de spændingsfyldtevilkår. Den overbevisning kommer blandt andet til udtryk i et voksende antaluddannelsestilbud til lederne.Men er forståelsen af offentligt lederskab reduceret til et fokus på, at ledere skal kompetenceudvikles?Og er et fokus på at få rustet lederne i så fald et robust fundament forfremtidens offentlige lederskab?

Resource author

Mia Rosa Hartmann

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8264

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.